ÖNSÖZ

                  Uğraştığımız herhangi bir alanda yada seçtiğimiz bir spor dalında başarılı olmamız, yalnızca doğuştan ya da sonradan edindiğimiz yeteneklere bağlı değildir. Bu yeteneklerle birlikte

           üzerinde çalıştığımız spor dalı ile  ilgili bilgileri, teknik ve yöntemleri de edinmiş olmamız gerekir. Bunlarla donanmamış hiç bir yetenek, gerçek anlamda yaratıcı  olamaz.

                  Yukarıda belirttiğim özellikler sporun güzel bir dalı olan Masa Tenisi için de böyle, Masa Tenisi Hakemliği içinde böyledir. Masa Tenisi sporu, bugüne değin bir çok aşamaIar geçirmiş, üzerinde değişik teknikler ve yöntemler denenmiştir. Bütün bu denemelerin sonunda ortaya Masa Tenisi ve Masa Tenisi Hakemliği ile ilgili bir takım temel bilgiler ile kurallar konulmuştur.

Bu kitap, Hakemliğe ilgi duyanlara, Masa Tenisinde Hakemliğe yönelenlere ve halen hakem olarak görev yapanlara temel bilgileri topluca vermek amacı ile hazırlanmıştır. Bu yönden kitap, hem hakemler için iyi bir ders kitabı, hem de boş zamanlarını Masa Tenisi oynamak yoluyla de­ğerlendireceklere bir kulavuz olacaktır.

           Kitabın hazırlanışında açıklamalı ve örnekli bir yöntern uygulanmıştır. Masa Tenisinin oynanışından, Masa Tenisi sporunun niteliğine, değişik oyun tekniklerine varıncaya kadar bütün  

           bilgiler açıklamalarıyla verilmiş; verilen tüm bilgiler somut örneklere da­yandırıImış ve desteklenmiş, Açıklamalarda gereksiz ayrıntılardan kaçınılmıştır. Uygula­mada geçerliliği olmayan

           teorik biligilere kitapta yer verilmemiştlr. Bu yön­leriyle kitap, şimdiye kadar Ülkemizde Masa Tenisi sporu ve Masa Tenisi Hakemliği üzerine yazılmış olan kitaplardan farklı bir nitelik  

           taşımaktadır.

Dil yönünden herkes tarafından anlaşılır Öztürkçe kelimelere, anlatım yönünden de açıklığa ve yalınIığa özen gösterilmiş, terim­sel ve güç anlaşılır bir anlatıştan özellikle kaçınılmıştır. Bu yönüyle de kitap, her düzeydeki sporcu, Hakem ve okuyucunun kolayca yararIanabileceği bir özelliktedlr. Kısaca söylemek gerekirse, Masa Tenisi sporuna ilgi duyan herkes, bu sporla Ilgili bilgileri bu kitapta en yeni ve somut örnekleriyle bulacak, yal­nız bulmakla da kalmayacak bu bilgilerin nasıl uygulamaya konacağını da öğrenecektir.

Kitabın herkese yararlı olması dileği ile,

Saygılarımla. Şubat 2005

 

 

  KENAN ASİL

                           ULUSLARARASI HAKEM

                           MTH-DER

                           MASA  TENİSİ  HAKEMLERİ

                           DERNEĞİ  GENEL BAŞKANI

MASA TENİSİ

Masa Tenisi Yarışmaları; Dünyanın her yerinde Uluslararası Masa Tenisi Oyun Kuralları (UMTOK) na göre oynanmaktadır. Bu kurallar Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından belirlenmektedir. Genel olarak iki yılda bir düzenlenen Dünya Şampiyonalarından sonra değişiklikler yapılmakta ve bir sonraki yarışma sezonunda uygulamaya konulmaktadır. Halen Dünyada ve Ülkemizde de uygulanan kurallar küçük değişikliklerle devam eden ve hepimizin bildiği  kurallardır.

Bu kitapçıktaki anlatımın amacı; Masa Tenisi Sporunun tarihçesini anlatmak yada yazmak değildir.Amacımız Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından yayınlanan Kurallarla ilgili yorum açıklama ve uygulamaların genel tekrarından daha çok yarışmalarda karşılaşılan değişik ve yanlış uygulamaların ortadan kaldırılması ve Hakemler ile diğer görevlilerin Yarışma yönetimine bir tekbiçim getirilmesi üzerinde durulmasıdır.

Bu kitapçıkta geçen;

UMTOK    : Uluslararası Masa Tenisi Oyunu Kurallarını,

ITTF           : Uluslararası Masa Tenisi  Federasyonunu,

ETTU          : Avrupa Masa Tenisi  Federasyonunu

TMTF         : Türkiye Masa Tenisi Federasyonunu,

MHK          : Türkiye Masa Tenisi Federasyonu  Merkez  Hakem Kurulunu,

URC           : Uluslararası Masa Tenisi  Federasyonu Hakem Kurulunu,

belirtmektedir.  

Uluslararası Masa Tenisi Oyunu Kurallarının ve Yönetmelik hükümlerinin ayrıntılı açıklamaları ve yorumları ile kullanılan malzemenin teknik özellikleri, ITTF yönetim  konseyince Teknik Bültenler de, Maç Görevlileri  ve Turnuva Başhakemleri için ise el kitaplarında ayrıca yayınlanmaktadır.

 

HAKEM

Hakem; Yarışmada kuralları uygulaması için yetki verilmiş tarafsız bir görevlidir.

Sporcular, spor  salonuna geldikleri anda başhakemin, oyun alanına geldikleri anda ise maç hakeminin karar yetkisi altındadırlar.

Hakem; Kuralları uygularken sevecen, kararlı, tutarlı, adil, tarafsız, güvenilir, toplumda insanlara karşı sevgi ve saygılı, sporun dostluk barış ve kardeşlik ilkesini her kesime yaymak ve başarıyı yakalamak uğuruna Sporcu, Antrenör, İdareci ve İzleyicilerle bir bütün  olmalıdır. Sporcu idareci ve izleyicilerin  bilgi, deneyim, beceri ve otoritesine kaygı ile bakıp korktuğu değil; kararları doğru olan, sevdiği, saydığı, inanıp güvendiği, kuralları kendisinden daha iyi yorumlayan biri olduğuna inandığı yapıda olmalıdır.

Kuralları uygularken sevecen, kararlı, tutarlı, adil tarafsız, güvenilir, toplumda insanlara karşı sevgi ve saygılı, sporun dostluk barış ve kardeşlik ilkesini her kesime yaymak ve başarıyı yakalamak uğuruna Sporcu, Antrenör, İdareci ve İzleyicilerle bir bütün  olmalıdır.

Hakemler, yarışma alanında ayakta dururken, otururken veya yardımcı hakem olarak Sayı tabelası arkasında otururken kendi kendisini kontrol etmeli, her türlü hareketi kurallar çerçevesinde yapmalı, her kararını bir kurala bağlı olarak vermeli,  oyun alanı içerisinde oyunu okumalı, ama oyun dışında kalmalıdır.

Yarışma sonrası  sporcu ve izleyiciler ile birlikte herkesin yorumladığı, üzerinde uzun süre konuştuğu, sizin verdiğiniz anlık bir karardır. Konuşulan, konu edilen  hakem değil güzel bir yarışma olmalıdır.  

Her yarışmaya başlarken çabuklaştırılmış sisteme geçilecekmiş gibi yarışma föyüne yarışmanın başlama anı kaydedilmelidir.

Unutmayınız; sayıları azda olsa bazı sporcular rakiplerini yenemedikleri zaman üzerlerindeki yenilgi yükünü hakemlere yükleme hafifliğini göstermekte; çalıştırıcıları, sporcu arkadaşları yada idarecileri de onlara arka çıkabilmektedir.

Yarışan sporcular, sporcularını yönlendiren antrenörler ve öğütçüler, yarışmaları izleyen seyirciler, değişen oyun kurallarının doğrusunu; tarafsız, kararları adil, herkese, her kesime karşı eşit uzaklıkta ve sorumluluğunun bilincinde, öğrenen, öğreten, uygulayan ve tutarlı olan hakemlerden öğrenmektedirler.

Hakemlerin Yarışmalarda oyuna katkısı; kural bilgisi, düzeyi, hakemlik ile ilgili üst düzey bilgi birikimi ve beceri ile olur.

Yarışmalarda onların daha etkin bir tavır alabilmesi sağlanmalı bilgi beceri ve deneyimlerinin artırılması için etkin, sosyal yönü ağırlıklı eğitsel çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Maç görevlileri; İster tek başına, ister bir ekibin parçası olarak çalışırken işi zor olabilir ve özveri gerektirebilir.

 Kısaca Yarışma görevlileri diye adlandırılan en alt klasmandan en üst dereceye kadar hakemler görevli oldukları sürece Kuralları uygularken sevecen, kararlı, tutarlı, katı ama adil ve tarafsız, toplumda insanlara karşı sevgi, saygı ve hoşgörülü olarak, sporun dostluk barış ve kardeşlik ilkesini her kesime yaymak ve başarıyı yakalamak uğuruna Sporcu, Antrenör, İdareci ve İzleyicilerle bir bütün  olmalıdır.

 Bilgelik,Yetkinlik, Tutarlılık ve Güven, bir Hakem için sadece deneyimle kazanılır. İleri görüşlü bir hakem asla öğrenmekten geri kalamaz. Gelenek ve Eski alışkanlıkların değişimi zordur. Bununla beraber; Bölge ve kültür farlılıklarına bakmaksızın Hakemler arasındaki bilgi birikimi ile uyum, klasmanda iyi bir yer ve hakem olma sürecinin asıl amacıdır.

Kanımca, Bu kitapçıktaki yalın anlatım ile verilen kısa ve öz bilgiler yarışma görevlisi olarak deneyimlerini artırmak ve yeteneklerini geliştirmek isteyen herkese yardımcı olacaktır.

 

MASA,  AĞ  TAKIMI 

 

Herhangi bir yarışma öncesi salonlardaki genel durum ile  Isı, Işık, Pano, Masa,  Ağ,  Ağ Takımı ve Sayı tabelası gibi yarışma araç ve gereçlerinin Başhakem tarafından kontrolü yapılıyor ise de Yarışma hakemi; görevli bulunduğu oyun alanındaki yarışma araç ve gereçlerini yarışma başlamadan önce yeniden gözden geçirmeli, uygun olmayanlar veya bozulanlar varsa gerekli düzeltmeleri yapmalı, düzeltme olanağının olmadığı durumlarda vakit geçirilmeden konu Başhakeme iletmelidir.

Masa Tenisi yarışma masalarının ölçü ve özellikleri UMTOK’da verilmiştir. Masalar ITTF damgalı olduğundan yüzeyindeki eskimeler dışında herhangi bir olumsuzluğu bulunmamaktadır. (bkz.UMTOK 2.1)

Ağ takımının özellikleri UMTOK’da belirtilmiştir. Olası çarpmalarda ağ takımını gözden geçirmekte yarar vardır. (bkz.UMTOK 2.2)

RAKET

Raketin özellikleri UMTOK’da verilmiştir. Raketin vurulan yüzü belirlenmiş malzemelerin biriyle mutlaka kaplanmış olmalıdır. Kaplanmış olsun veya olmasın bir yüzü kırmızı diğer yüzü siyah olmalıdır. Hakemler Yarışma öncesi raketleri kontrol etmelidirler. Burada dikkat edilmesi gereken özellik raketin; lastik ölçüleri, renkleri topa vurmak için kullanılan yüzündeki lastik kaplamanın ITTF damgası taşımasıdır.(bkzUMTOK2.4)

Raket konusunda Hakem ile sporcu arasındaki açmazlara neden olan en büyük anlaşmazlık ve sorun Lastik kaplamanın raket tablasından taşması nedeniyle ortaya çıkan “taştı taşmadı’’yada“kesilir-kesilmez” tartışmalarıdır. Kural, “lastik kaplamanın tabladan taşmaması” olduğuna göre “makas girmiyor”, “1-2 mm. taşabilir mi,”  “taşsa ne olur.” gibi yorum ve isteklerde yersizdir. Bunun dışında raketin topa vurmak için kullanılan yüzlerindeki lastik kaplamalarda oluşan yırtılma ve aşınmalar, yüzeyin özelliğini önemli ölçüde bozmuyorsa, bu raketle oynamaya izin verilmeli yada yorum Başhakeme bırakılmalıdır.

Kaplama malzemesi tablayı kaplamalı anacak kenarlardan taşmamalıdır. (bkz.UMTOK 2.4-4)

Bununla beraber ITTF ve MHK’nun bazı hoşgörü ile ölçüleri başhakemlere önerdiği bilinmeli ve bazı yetkilerin onlarda olduğu göz ardı edilmemelidir. Başhakem, nelerin kabul edilebileceğine karar vermeli ve bunun için hakemlere organizasyon öncesinde önerilerde bulunmalıdır. Uluslararası yönetmeliklere göre oynanan yarışmalarda; kaplama, ITTF’nin onayladığı tipte olmalıdır. Bu şekilde izin verilen kaplamalar ITTF’nin ve Üreticinin logosu yada ticari markasını taşırlar. Hakemin kolayca kontrol edebilmesi için vurma yüzünün kenarının yakınında tanımlayıcı özelliklerin kolayca görülebilecek şekilde lastiğin tablaya yapıştırılmasını oyuncu yerine getirecektir. (bkz.UMTOK 2.4-5-7)

Kural ve yönetmeliklere uygun malzemelere izin verilmesine karşın izin verilen markalı bir kaplamanın hep kurallara uygun olacağı düşünülemez. Orijinal sünger tabakası daha kalın olanı ile değiştirildiği için yapışkan tabakanın kalınlaşmasına sebep olabilir. Bu nedenle kaplama kalınlığı her zaman kontrol edilmelidir.

Bir hakem yada başhakemin vereceği en zor kararlardan biri, raket kaplamalarının izin verilen parlaklığıdır. Bu parlaklık, EEL (parlaklık ölçer) ile ölçülebilmesine rağmen, böyle araçlar çoğunlukla bir yarışmada bulunmaz. Yarışmalarda daha pratik araçlar bulundurulmalıdır. Öneri olarak, bir ağ ölçer raket yüzeyine bir açıda yerleştirildiğinde; harfler açıkça seçilebiliyorsa, raket kaplamalarının çok parlak olduğu düşünülebilir.

Hakem, raket kaplamasını en son onaylı kaplamaların bir listesiyle karşılaştırarak mutlaka kontrol etmelidir. ITTF işaretinin olması gerekir, ama bu; kaplamanın son onaylanan kaplamalardan olduğunu kanıtlamaz. (bkz.UMTOK 3.2.1-2-3)

Hakem, yarışmaya başlamadan olası gecikmelerden kaçınmak için alıştırma süresi öncesi oyuncuların kullanacakları raketlerin kurallara uygunluğunu kontrol etmelidir. Yapılacak denetim en az telaş ve heyecanla yapılmalıdır. Rakip oyunculara kullanılacak raketlerin incelenmesi için izin verilmelidir.

Şayet hakem raketin kural dışı olduğunu düşünüyor ise bunun gerekçesini oyuncuya açıklamalıdır. Raket kaplamasının limit dışı kalınlıkta bulunması gibi bir sorun olması durumunda oyuncu kararı kabul etmez ise sorun başhakeme bildirilmelidir. Başhakemin kararı kesin olacaktır. Benzer şekilde, hakemin kabul ettiği bir rakete rakip itiraz ederse başhakem itirazın haklı olup olmadığına karar vermelidir.

Kurallar çerçevesinde oyun devam ederken raket değiştirme ihtiyacı doğabilir. Bu durumda oyuncu, oyun alanına, yarışma başında getirdiği raketle veya kendisine verilen herhangi bir raketle oyuna devam etmek zorundadır. Her raket değiştirmede raket, hakem tarafından kontrol edilmeli ve rakibin incelemesine izin vermelidir. (bkz UMTOK 3.4.2.2)

Yarışmada raket kazara kullanılamayacak halde hasara uğramadıkça oyuncunun raketini değiştirmesine izin verilmez. Bir oyuncunun hasarsız bir raketi değiştirdiği belirlenirse, hakem derhal oyunu durdurmalı ve durumu başhakeme bildirmelidir. Başhakem oyuncuyu diskalifiye edebilir. (bkz.UMTOK 3.5.2.5)

Oyuncular; setler arasında ve molalarda raketlerini masanın üzerinde bırakmalı, hakemin özel bir izni olmadan oyun alanı dışına çıkarmamalıdırlar. Bir oyuncu Hakemin izniyle yada herhangi bir nedenle mola sırasında raketini yanında götürür ise bir sonraki set başlamadan önce hakemin ve rakibin raketi tekrar kontrol etmesine izin verilmelidir. (bkz.UMTOK 2.4.8)

Kurallar çerçevesinde oyun devam ederken raket değiştirme ihtiyacı doğabilir. Bu durumda oyuncu, oyun alanına, yarışma başında getirdiği raketle veya kendisine verilen herhangi bir raketle oyuna devam etmek zorundadır. Her değiştirmede raket, hakem tarafından kontrol edilmeli ve rakibin incelemesine izin vermelidir. (bkz UMTOK 3.4.2.2)

Bunların yerine getirilmemesi, uyarı ve cezayı gerektirmektedir. (bkz.UMTOK 3.5.2.8)

TOP

Topun özellik ve ölçüleri bellidir. Top Kırılma ile değişmelere karşı uygun zamanlarda, molalarda ve set arasında kontrol edilmelidir. Top, üzerinde ITTF damgası bulunması halinde geçerlidir. (bkz.UMTOK 2.3)

Her Yarışma için kullanılan topun o yarışma için belirlenen marka, kalite, renk ve tipte olmasını sağlamak Düzenleyici kuruluşun, bunu uygulamak ise hakemin görevidir. Her iki oyuncu veya çift isteseler bile kullanılacak topun farklı tipte olmasına hakem tarafından izin verilmez. Oyuncuların oynanan top  yerine başka bir topla oynama  girişimi ilgili  kural ve yönetmeliklere göre işlem yapılmak üzere centilmenlik dışı hareket olarak değerlendirilmelidir.

Oyuncular top seçimini, oyun alanı dışında kendilerine gösterilen bir yerde yapacaklardır. Yarışma başlamadan önce, oyun alanı dışında, oyunculardan, getirilen toplar arasından en az 2 top seçmeleri istenmelidir. 2 top seçimi, yarışma sırasında topun kırılma ihtimaline karşı alınan bir önlemdir. Yarışma için seçilmiş olan toplar arasından hakem tarafından rasgele alınmış olan bir topu kabul etmek veya daha önce herhangi bir nedenle seçilmemiş ise yarışma için belirlenmiş olan marka, tip ve renkte bir topu top kutusundan almak zorundadırlar.  (bkz.UMTOK 3.2.1 -  3.4.2 )

Yarışma sırasında bir top kırılır ise top yenisi ile değiştirilecektir. Şayet top kayıp olur ise yeni bir top verilerek oyuncuların yeni topla kısa bir süre alıştırma yapmasına izin verilmelidir. Ancak, bunun sadece topun özelliklerine alışmaları için olduğu, izin verilen alıştırmada sorun olmaması ve topun yerine olası başka bir topun istenmemesi için oyunculara açıklama yapılmasında yarar vardır. (bkz. UMTOK 3.4.2,1,3)

LET

Let, sonucun skora yansıtılmadığı oyun olup, Oyunun; Başhakem, hakem veya yardımcı hakem tarafından durdurulmasıdır. Çoğu kez let, oyunun devamını engelleyen bir olgu (arenaya yabancı cisim girmesi, oyun koşullarının kaybolması gibi) ve serviste topun fileye değerek rakip sahaya (çift yarışmasında uygun sahaya) düşmesi durumunda verilmektedir.

Let, Bir rallinin sonucunu etkileyebilecek aksilik yada aksaklık olduğunda sayı vermeden ralliyi sona erdirmektir. Ancak oyunu geçici olarak durdurmak için gerekli başka nedenlerde vardır. Sayılardaki hatayı, servis sırasını yada oyuncuların oynadıkları sahaları düzeltmek ve zamanı geldiğinde çabuklaştırılmış sisteme geçmek belirtilen nedenler içerisinde sayılabilir.

Bazen de herhangi bir nedenle (hatalı servis atılması, masa yüzeyinin oyun sırasında hareket ettirilmesi, serbest elin masa yüzeyine değmesi gibi) sayı verilmesini gerektiren hallerde bile önce “let” denilerek oyunun durdurulduğu, sonra da sayı verildiği gözlenmektedir. Bu uygulama doğru değildir. Sayı verilmesi gereken buna benzer durumlarda, doğrudan “sayı” denilerek oyun durdurulmalıdır. (bkz UMTOK 2 . 9)  

Letin bilinen en yaygın sebebi serviste top ağ üzerinden geçerken ağa değmesidir. Hakem veya yardımcı hakem serviste topun ağ takımına değdiğini gördüğünde hemen “net” demeli ve ağın üstünü işaret etmelidir. Servisin nete değdiği ana kadar kurallara uygun olması koşulu ile eğer top daha sonra karşılayanın yarı alanına doğru biçimde değerse veya karşılayan sporcu yada çift tarafından engellenirse ralli let olur. Bununla beraber, top doğru yarı sahaya hiç değmez ise ve engellenmez ise karşılayan bir sayı kazanır.

Serviste top ağ üzerinden geçerken ağa değmiş ise ralli normal olarak devam edemez. Şayet değme dışında servisin kurallara uygun olduğu görülene yada top oyundan çıkana kadar hiçbir şey söylenmez ise Hakemlerin oyuna hakim olamadıkları, ağır oldukları oyuncular ile seyirciler tarafından anlaşılacak ve Hakemler adına hoş olmayacaktır. Rallinin sonucu belli olduğunda hakem ya let diyecek yada sayı verecektir.

Hakem ve yardımcı hakemden biri, serviste topun ağa değdiğini görür, inanır ve bunu ses yada işaretle belirtirse ralli let olur. Serviste Topun kurallara uygun elden çıktığı ve nete değdiği konusunda sadece şüphe varsa bile bir yada daha fazla oyuncunun aynı kanıya sahip olma riski bulunduğu düşünülmeli ve let denilmelidir. Bazı hallerde Oyuncuların tüm dikkatlerini oyuna veremeyecekleri düşünülmeli ve oyunun devam etmesine let denilerek izin verilmemelidir.

Oyun koşullarının bozulmuş olduğu her zaman hakem yada yardımcı hakem tarafından görülmeyebilir. Oyuncu yada oyuncuların, oyun koşullarının bozulduğunu ifade eden; Örneğin, oyunu durdurmaksızın hem oynayarak hem de serbest elini havaya kaldırarak yaptığı let uyarısı dikkate alınmalı ve oyun durdurulmalıdır.

Kurallara uygun bir servis atıldığına ve topun nete değdiğine inanan bir oyuncu bazen elini havaya kaldırabilir, yada topu tutabilir, sonrada hakemin let demesini bekleyebilir. Burada Hakem, topun fileye değdiğini görmemiş ise servis atan ile rakibi de aynı düşüncede ise çoğunlukla onlara uyacak ve net diyebilecektir. Hakem bunu yaparken zorunluluğu olmadığını ve let demez ise oyuncuların oyuna devam etmesi gerektiğini belirtmelidir.

Ancak; Hakem yada yardımcı hakemin “let” kararı olmaksızın,  yarışmanın herhangi bir anında, oyunun bir oyuncu tarafından durdurulması, oyunun artık let ile değil, oyunu durduran oyuncu aleyhine sayı verilmesi ile sonuçlandırılmasını gerektirir.

SAYI

 

Sayı, sonucun skora yansıtıldığı oyundur. Let olmayan her ralli sayı kararı ile sonuçlanır. Bunun dışında “davranış kusuru” nedeniyle de sayı verilmektedir ki, bu konu aşağıda genişçe açıklanacaktır. Ancak şunu belirtmekte yarar var, Hakem veya yardımcı hakemin oyun sayısı hakkındaki kararına, tarafların birisinden itiraz geliyor ve bu itiraz rakip oyuncu tarafından da onaylanıyorsa karar yeniden gözden geçirilmeli ve sayı oyuncuların anlaştığı tarafa verilebilmelidir. Bu konuda “hakim” olmamak gerekir. Ne var ki tarafların anlaşması, hakemin veya yardımcı hakemin, kuşku duymaksızın saptadığı olgudan sonraki sayı kararını değiştirmez. (bkz.UMTOK 2. 10)

Kurallar bir sayının olabilmesi için çok çeşitli nedenler belirlemiştir. Bir rallinin bittiği an topun oyundan çıktığı andır. Hakem kararını geçersiz kılabilecek rallinin oldukça farklı bir biçimde bitebileceği olasılığını hesaba katmadan olmasını istediği gibi karar vermekten kaçınmalıdır. Sözgelimi; oyuncu topu masanın çok uzağında karşılar ve rakibinin yarı alanına değmeyeceği sanılır. Ancak, top oyundan çıkana ve her iki oyuncudan biri sayı kazanana kadar ralli sona ermez. Bu halde top oyunda iken eğer rakip oyuncu oyun yüzeyini hareket ettirmiş ise karşılayan oyuncunun karşılamasının iyi bir karşılama olmadığı görülse bile bu geniş ve başarısız karşılamayı yapan oyuncu sayı kazanacaktır.

Tüm sayılar iyi bir servis atamama veya iyi bir karşılama yapamama gibi oyun ile doğrudan ilgili nedenlerden dolayı kazanılmaz. Örneğin; bir oyuncu top oyunda iken kazanmak için bir hamle yaparken serbest eli ile oyun yüzeyine dokunursa rakibinin iyi bir karşılama yapıp yapmamasına bakılmaksızın rakibi bir sayı kazanacaktır.

Hakem; bir oyuncunun sayıyı “hak ettiğini” yada bir diğerinin kötü eylemden dolayı cezalandırılacağını düşünse bile, kurallarda belirtilmeyen nedenlerden dolayı sporcu asla sayı ile cezalandırılmamalıdır. Hakem, verdiği kararı daima bir kuralı esas alarak teyit etmelidir. Bir sayının olabilmesi için gerekli nedenlerin tamamının hakem tarafından dikkatlice okunması, çalışılması ve anlaşılması gerekmektedir.

Kural ve yönetmelik ihlalleri oyunu otomatik olarak durdurmaz. Hakem ya skoru söyleyerek yada sayı diyerek oyunu durdurabilir. Bazı durumlarda rallinin sona erme sebebi oyuncular için de bellidir. Aksi durumlarda hakem veya yardımcı hakem kararının gerekçesini açıklamak zorundadır. Hakem ve yardımcı hakem işaretle veya standart terimlerden birini kullanarak konu hakkında kısa açıklama yapabilir.

Masa kenarına değen bir topun oyun yüzeyinin üstüne mi, altına mı değdiğine karar vermek güç olabilir. Bu gibi durumlarda Topun değmeden önce ve değmeden sonraki yönü hakemin doğru karar vermesine yardımcı olur. Şayet top oyun yüzeyinin üstünden geçerse karşılama iyidir. Ancak top oyun yüzeyi seviyesinin altından yükselirken değmiş ise kesinlikle yan tarafa değmiştir. Asıl zorluk, top oyun yüzeyinin üstünden ve dışardan geldiğinde ortaya çıkar. Bu durumda izlenecek yol topun masaya değdikten sonraki yönüdür. Yanılgı payı olabilir ama yana dokunduktan sonra  top yukarı doğru gidiyor ise oyun yüzeyine değdiğini düşünmek en mantıklısıdır. Ancak top eğer aşağı doğru devam ederse yana değdiğini düşünmek daha olasıdır.

Yardımcı hakem sadece masanın kendine daha yakın tarafındaki yan top kararlarından sorumludur. Eğer, hakem topun yana değdiğine inanıyorsa “kenar veya yan” demeli ve son vuranın aleyhine bir sayı vermelidir. İki yardımcı hakemin olduğu durumda her biri sadece kendine en yakın yarı sahalar ile ilgili kararları verirler. Maç hakemi sadece kendine daha yakın olan yanda ve yarı sahalardaki kenar toplar hakkında karar verebilir.

Doğru karar verdiğinden emin olan bir hakem oyuncuların kendisini hatalı bulmasından dolayı kararını kolayca değiştirmemelidir. Ancak, hakemin aksine her iki oyuncu veya çiftin birlikte hemfikir oldukları bir kararda ısrar ederse işgüzar görünebilir. Bu arada, karardan çıkar sağlayan yada iyi niyetli olmayan oyuncunun daha sonra kasten iyi bir servisi atmama veya iyi bir karşılamayı yapmama olasılığı vardır. Bu durum da hakemin otoritesini azaltır.

Rakibi itirazda bulunmasa bile sadece değişiklikten yarar sağlayabilecek bir oyuncunun isteğiyle bir karar asla tekrar gözden geçirilmemelidir. Yeniden gözden geçirme isteği diğer ralli başlamadan reddedilmelidir. İstisna olarak, her iki oyuncunu yada çiftin kararın yanlış olduğundan emin oldukları durumda hakem verdiği kararın hatalı olduğunu kabul edebilir. Hatayı düzeltmeyi kabul etmesi akıllıca olacaktır.Rakibinin etkilenmediğinden emin olması koşulu ile hakemin  kafasında  gerçekten bir şüphe varsa hata yapabilecek bir oyuncu için hakem esnek davranmalıdır. Bununla beraber, rakibinin kural ihlali yaptığından ve cezalandırılmadığından şüphelenen bir oyuncunun oyun sırasında  dikkatinin  dağılma riski varsa ralli let olarak kesilmelidir.

      

SERVİS

 

    Servis kuralının tutarlı uygulaması çok karmaşık olduğundan, her zaman sorun çıkarmıştır. Bazen hakemlerin en kolay denetleyebileceklerini bildikleri durumlar için çok fazla dikkat etmeleri gerekiyormuş gibi bir eğilim vardır. Bu eğilimi dengelemek için, hakem; çok sayıda gereğin amacını aklında tutmalı ve bu çok sayıda gereğin amaçlarına ulaşacak şekilde uygulanmasını sağlamaya çalışmalıdır.

    Servisçinin serbest elinin açık ve düz olması gereği ile; topu atarken falso vermemesi için her hangi bir biçimde elde kavranmamasını sağlamak amaçlanmıştır. Kural uygulamasında; topun serbest olarak avuç içinde durması konusunda hakem kendisinin tatmin olması dışında, servisçinin serbest elinin tam düz olması gibi ayrıntılarla daha az ilgilenmelidir.

    Topun, avuç içinde serbestçe durduğunun görülebilmesinin sağlanmasına yardım etmek için; oyun yüzeyi seviyesinin yukarısında hareketsiz olması gereklidir. Serbest el masa yüzeyinin altında sabit olarak tutulamaz ve daha sonra topu fırlatmak için kol sürekli bir süpürge hareketi ile yukarıya doğru getirilemez. Şayet el tekrar oyun yüzeyi seviyesinin üstüne getirilmez ise, servis kural dışıdır.

    Serbest elin tamamı gerekli olmasa da, top servis başlangıcından yukarıya fırlatılana kadar servisçinin uç çizginin gerisinde olmalıdır. Bunun için topun kendisinin önünde açıkça uç çizgisinin gerisinde olması koşulu ile bir oyuncu, kolu ve serbest elinin bir kısmı oyun yüzeyinin üzerinde iken cezalandırılmadan servise başlayabilir.

    Servisçinin topu “dike yakın” yukarı atması gereklidir. Top elden çıktıktan sonra en az 16 cm. yükselmelidir. Bu demektir ki; top eskiden belirtildiği gibi 45° ’lik bir açı ile değil, dikeyden birkaç derecelik bir sapma dahilinde ve hakemin topun ne yana doğru nede diyagonal olarak gitmediğinden, yukarı doğru atıldığından emin olması için yeterince uzağa yükselmelidir.

16 cm.lik alt limit, ağ yüksekliğinden çok az büyüktür ve bu uygun bir yeterlik sağlar.

    Topa yörüngesindeki en yüksek noktasından düşene kadar vurulmamalıdır. Top; rakete değdiği anda, oyun yüzeyi seviyesinin üstünde ve uç çizgisinin gerisinde olmalıdır.

    Yeni servis kuralının asıl gereği ise; servisçinin, hem karşılayanın hem de hakemin veya yardımcı hakemin topu servisin tamamında görebilmelerini sağlamasıdır. Hakem, servisçinin serbest elini açıkça görüş alanının dışına çektiğini ve topu çok çabuk serbest bıraktığını görmek için bakmalıdır.

    Top, servisin başında mutlaka oyun yüzeyi seviyesinin üstünde olmalıdır. Bununla beraber, karşılayanın servisin tamamında raketi görmesi gerektiğine dair belirli bir gerek yoktur. Örneğin, servisçi; raketi arkasında saklayarak gayet kurallara uygun servise başlayabilir.

    Eğer, top uç çizgisine yakın veya oyuncunun vücudunun arkasında vurulmuşsa, hakemin ve/veya yardımcı hakemin ağ ile hizadaki yerlerinden topun kural dışı vurulup vurulmadığına karar vermesi zor olabilir. Bununla beraber, servisinin doğruluğunun görülebilmesi için, servis atma sorumluluğu sporcunundur. Oyuncu kural dışına yakın servis atarsa cezalandırılma riskine girer.

    İstisna olarak hakem; servisinin kurallara uymadığından şüphelendiği ancak, emin olmadığı bir oyuncuyu aleyhine sayı vermeden uyarabilir. Bir maç boyunca sadece bir uyarı verebilir. Şayet aynı veya bir başka nedenden sporcunun aynı maçtaki diğer servisleri kurallara uygunluk bakımından şüpheli ise rakibine bir sayı verilecektir. Servis uyarısı için sarı kart kullanılmamalıdır.

    Servis uyarısı yapmaya sadece hakem yetkilidir, yardımcı hakem yalnızca bir servisin kural dışı olup olmadığına karar vermelidir.

    Resmi bir uyarı verilsin yada verilmesin, servisi kurallara ucu ucuna uyan ve servis atışındaki kötü gidişin servisini kural dışı bırakabileceği kendisine ralliler arasında gayri resmi olarak öğütlenen bir sporcu itirazda bulunamaz. İlk kural dışı servisi için bir sporcu uyarıyı hak etmez şeklindeki yaygın inanışının aksine, servis kuralının gereklerini yerine getirmeyen açık bir hata, her zaman aleyhine bir sayı ile cezalandırılmayı gerektirir.

    Servisçiye bir avantaj sağladığına inanmadığı için hakem, bir servis kuralı ihlalini görmezlikten gelme hakkına sahip değildir. Geçici bir yanılgı olduğu ümidiyle ilk hatayı kaçırmanın özürü yoktur. Hatalı hareketi maçın kritik bir safhasında tekrarlayabilir ve cezalandırılan oyuncu hareketin kural dışı olduğuna dair daha önceden hiçbir uyarı verilmedi şeklinde haklı olarak itirazda bulunabilir

 

 GERİ                             ANASAYFA                                 İLERİ